ID12-416. Trong quá trình dịch mã, phân tử tARN có anticôđon

Trong quá trình dịch mã, phân tử tARN có anticôđon 3’XUG5′ sẽ vận chuyển axit amin được mã hóa bởi triplet nào trên mạch khuôn?

A. 3’XTG5′

B. 3’XAG5′

C. 3’GTX5′

D. 3’GAX5′

Lời giải:

Anticôđon và triplet đều có trình tự bổ sung với mARN, do đó anticôđon và triplet có trình tự giống nhau chỉ thay T bằng U.

→ Phân tử tARN có anticôđon 3’XUG5′ sẽ vận chuyển axit amin được mã hóa bởi triplet 3’XTG5′ trên mạch khuôn.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận