ID12-449: Trong các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, nguyên tắc nào

Trong các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, nguyên tắc nào được thể hiện ở cả 3 quá trình nhân đôi, phiên mã, dịch mã?

A. Nguyên tắc bán bảo toàn

B. Nguyên tắc bổ sung

C. Nguyên tắc nửa gián đoạn

D. Cả 3 nguyên tắc trên

Lời giải:

Cả 3 cơ chế trên đều có sự khớp các nuclêôtit với nhau theo nguyên tắc bổ sung.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận