ID12-448: Trong các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, nguyên tắc bổ sung

Trong các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, nguyên tắc bổ sung theo từng cặp nuclêôtit được thể hiện ở cơ chế nào?

A. Cơ chế tự sao

B. Cơ chế phiên mã

C. Cơ chế giải mã

D. Cả 3 cơ chế trên

Lời giải:

Cả 3 cơ chế trên đều có sự khớp các nuclêôtit với nhau theo nguyên tắc bổ sung.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận