ID12-408: Các giai đoạn cùa dịch mã là:

Các giai đoạn cùa dịch mã là:

A. Giải mã → Sao mã.

B. Sao mã → Khớp đối mã → Giải mã.

C. Hoạt hóa → Tổng hợp polipeptit.

D. Phiên mã → Hoạt hóa → Tổng hợp polipeptit.

Lời giải:

Các giai đoạn trong dịch mã: hoạt hóa axit amin → Tổng hợp chuối polipeptit

Đáp án  C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận