ID12-411. Sản phẩm của quá trình hoạt hóa axit amin trong dịch mã là?

Sản phẩm của quá trình hoạt hóa axit amin trong dịch mã là?

A. mARN

B. Chuỗi polipeptit

C. Axit amin tự do

D. Phức hợp aa-tARN

Lời giải:

Sản phẩm của quá trình hoạt hóa axit amin trong quá trình dịch mã là phức hợp axit amin-tARN

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận