ID12-434: Phát biểu nào sau đây đúng. Trong quá trình dịch mã:

Phát biểu nào sau đây đúng. Trong quá trình dịch mã:

A. Mỗi Ribôxôm có thể hoạt động trên bất kỳ mARN trưởng thành nào.

B. Mỗi axit amin đã được hoạt hóa liên kết với bất kỳ tARN nào để tạo thành phức hợp axit amin – tARN.

C. Mỗi tARN có thể vận chuyển nhiều loại axit amin khác nhau.

D. Trên mỗi mARN nhất định chỉ có một ribôxôm hoạt động.

Lời giải:

B sai, mỗi loại axit amin sẽ có 1 loại tARN đặc hiệu riêng liên kết

C sai, 1 tARN chỉ vận chuyển được 1 axit amin

D sai, trên 1 mARN có thể có nhiều ribôxôm cùng hoạt động (hình thành pôlixôm)

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận