ID12-433. Khi nói về quá trình dịch mã. Cho các nhận định sau:

Khi nói về quá trình dịch mã. Cho các nhận định sau:

(1) Mã di truyền chứa trong mARN được chuyển thành trình tự aa trong chuỗi polipeptit của prôtêin gọi là dịch mã.

(2) Hai tiểu phần của ribôxôm bình thường tách rời nhau.

(3) Một bước di chuyển của ribôxôm tương ứng 3,4 Å

(4) Côđon mở đầu trên mARN là 3’AUG5’

(5) Số phân tử H2O được giải phóng nhiều hơn số axit amin là 1

Số câu sai trong số các câu trên là

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

Lời giải:

Các phát biểu sai là :

(3) mỗi bước di chuyển của ribôxôm là 3 nuclêôtit = 10,2Å

(4) côđon mở đầu là 5’AUG3’

(5) Số phân tử nước ít hơn số axit amin là 1

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận