ID12-435: Phát biểu nào sau đây sai. Trong quá trình dịch mã:

Phát biểu nào sau đây sai. Trong quá trình dịch mã:

A. Mỗi Ribôxôm có thể hoạt động trên bất kỳ mARN trưởng thành nào.

B. Mỗi axit amin đã được hoạt hóa liên kết với tARN đặc hiệu của nó để tạo thành phức hợp axit amin – tARN.

C. Có nhiều tARN khác nhau vận chuyển các axit amin khác nhau.

D. Trên mỗi mARN nhất định chỉ có một ribôxôm hoạt động.

Lời giải:

Các ý đúng là A, B , C.

D sai, trên 1 mARN có thể có nhiều ribôxôm cùng hoạt động (hình thành pôlixôm)

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận