ID12-444. Ở nhóm sinh vật nào thì phiên mã và dịch mã cùng 1 gen

Ở nhóm sinh vật nào thì phiên mã và dịch mã cùng 1 gen có thể diễn ra đồng thời?

A. Sinh vật nhân sơ.

B. Sinh vật nhân thực.

C. A + B.

D. Tất cá đều sai.

Lời giải:

Sinh vật nhân thực có màng nhân ngăn cách nhân với tế bào chất nên mARN phải từ nhân đi ra tế bào chất mới thực hiện dịch mã được.

Sinh vật nhân sơ không có màng nhân nên phiên mã đến đâu, có thể dịch mã luôn đến đó..

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận