ID12-443: Điểm khác nhau giữa quá trình phiên mã và dịch mã ở sinh vật

Điểm khác nhau giữa quá trình phiên mã và dịch mã ở sinh vật nhân thực là:

A. Phiên mã diễn ra trong nhân tế bào còn dịch mã diễn ra ngoài tế bào chất.                    

B. Chỉ có phiên mã diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.

C. Phiên mã có sự tham gia của các enzim còn dịch mã thì không  

D. Phiên mã phải cắt bỏ các thành phần của mARN còn dịch mã thì không phải cắt bỏ gì của chuỗi polipeptit

Lời giải:

Điểm khác nhau giữa quá trình phiên mã và dịch mã ở sinh vật nhân thực là phiên mã diễn ra trong nhân tế bào còn dịch mã diễn ra ngoài tế bào chất

B, C, D là Điểm giống nhau giữa quá trình phiên mã và dịch mã ở sinh vật nhân thực: đều diễn ra theo nguyên tắc bổ sung, đều có sự tham gia của các enzim và phải trải qua quá trình biến đổi để trưởng thành → sản phẩm có hoạt tính chức năng.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận