ID12-431: Nhận định nào sau đây sai khi nói về quá trình dịch mã?

Nhận định nào sau đây sai khi nói về quá trình dịch mã?

A. Trong quá trình tổng hợp prôtêin, hai tiểu đơn vị của ribôxôm kết hợp với nhau tạo ribôxôm hoàn chỉnh.

B. Ở sinh vật nhân thực, trong phân tử prôtêin có hoạt tính sinh học có chứa axit amin mở đầu là metionin.

C. Quá trình dịch mã có thể chia thành hai giai đoạn là hoạt hóa axit amin và tổng hợp chuỗi polipeptit.

D. Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc, trên mARN thì quá trình dịch mã hoàn tất.

Lời giải:

Nhận định sai là: B

Ở sinh vật nhân thực, sau khi chuỗi axit amin được tổng hợp sau, axit amin mở đầu methionin sẽ bị cắt khỏi chuỗi axit amin

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận