ID12-428: Trong quá trình dịch mã:

Trong quá trình dịch mã :

A. Mỗi Ribôxôm có thể hoạt động trên bất kỳ loại mARN nào.

B. Mỗi axit amin đã được hoạt hóa liên kết với bất kỳ tARN nào để tạo thành phức hợp axit amin – tARN.

C. Mỗi tARN có thể vận chuyển nhiều loại axit amin khác nhau.

D. Trên mỗi mARN nhất định chỉ có một ribôxôm hoạt động.

Lời giải:

Phát biểu đúng là A

B sai, mỗi loại acid amin sẽ có 1 loại tARN đặc hiệu riêng liên kết

C sai, 1 tARN chỉ vận chuyển được 1 acid amin

D sai, trên 1 mARN có thể có nhiều ribôxôm cùng hoạt động (hình thành polixom)

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận