ID12-429: Trong quá trình dịch mã,

Trong quá trình dịch mã,

A. nguyên tắc bổ sung giữa côđon và anticôđon thể hiện trên toàn bộ các nuclêôtit của mARN.

B. ribôxôm dịch chuyển trên mARN theo chiều 3’ → 5’.

C. có sự tham gia trực tiếp của ADN, mARN, tARN và rARN.

D. trong cùng thời điểm, trên mỗi mARN thường có một số ribôxôm hoạt động được gọi là pôlixôm.

Lời giải:

Đáp án đúng là D: Trong cùng thời điểm, trên mỗi mARN thường có một số ribôxôm hoạt động được gọi là pôlixôm

A sai vì ở côđon kết thúc không có sự khớp mã

B sai vì ribôxôm dịch chuyển theo chiều 5’ – 3’

C sai vì ADN không tham gia dịch mã

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận