ID12-427: Khi nói về quá trình dịch mã, những phát biểu nào sau đây đúng?

Khi nói về quá trình dịch mã, những phát biểu nào sau đây đúng ?

(1) dịch mã là quá trình tổng hợp prôtêin, quá trình này chỉ diễn ra trong nhân của tế bào nhân thực

(2) quá trình dịch mã có thể chia thành 2 giai đoạn là hoạt hoá axit amin và tổng hợp chuỗi pôlipeptit

(3) trong quá trình dịch mã trên mỗi phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động

(4) chuỗi pôlipeptit sẽ được giải phóng khi ribôxôm tiếp xúc với bộ ba mã sao 5’ UUG 3’ trên phân tử mARN

A. (2), (4)

B. (2), (3)

C. (1), (4)

D. (1), (3)

Lời giải:

Các phát biểu đúng là: (2), (3)

Câu (1) sai vì dịch mã là quá trình tổng hợp prôtêin, diễn ra trong bào tương của tế bào

Câu (4) sai vì chuỗi polipeptit sẽ được ngừng tổng hợp khi ribôxôm tiếp xúc với bộ ba sao mã 5’UAG3’ trên mARN

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận