Mã di truyền

Lý thuyết

Câu hỏi trắc nghiệm

Khái niệm mã di truyền
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Khái niệm mã di truyềnID12-108, ID12-109, ID12-2018
Đặc điểm các bộ baID12-2019
Chiều của mã di truyềnID12-2020
Đặc điểm của mã di truyền
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Các đặc điểm của mã di truyềnID12-110, ID12-111, ID12-112, ID12-114, ID12-115, ID12-116, ID12-2021, ID12-2022, ID12-2023
Tính đặc hiệu của mã di truyềnID12-123, ID12-124, ID12-125, ID12-126, ID12-127, ID12-2024, ID12-2025, ID12-2026
Tính thoái hóa của mã di truyềnID12-128, ID12-129, ID12-130, ID12-131, ID12-132, ID12-133, ID12-134, ID12-135, ID12-136, ID12-2027, ID12-2028, ID12-2029, ID12-2030, ID12-2031, ID12-2032, ID12-2033, ID12-2034, ID12-2035
Tính phổ biến của mã di truyềnID12-137, ID12-138, ID12-2036, ID12-2037
Đặc tính của mã di truyền phản ánh tính thống nhất của sinh giớiID12-139, ID12-2038, ID12-2039
Đặc tính của mã di truyền phản ánh tính đa dạng của sinh giớiID12-2040
Bộ ba mở đầuID12-2041, ID12-2042, ID12-2043, ID12-2044, ID12-2045, ID12-2046
Bộ ba kết thúcID12-2047, ID12-2048, ID12-2049, ID12-2050, ID12-2051, ID12-2052, ID12-2053, ID12-2054, ID12-2055, ID12-2056, ID12-2057, ID12-2058, ID12-2059, ID12-2060
Số bộ ba mã hoá axit aminID12-2061
Các bộ ba mã hóa axit aminID12-2062, ID12-2063, ID12-2064
Các phát biểu chung về mã di truyềnID12-140, ID12-141, ID12-142, ID12-113, ID12-117, ID12-118, ID12-119, ID12-120, ID12-121, ID12-122, ID12-2065, ID12-2066, ID12-2067, ID12-2068, ID12-2069
Biết tỷ lệ các loại nuclêôtit → Xác định tỷ lệ mã bộ baID12-143, ID12-144, ID12-145, ID12-146, ID12-147, ID12-2070, ID12-2071
Xác định số loại bộ ba theo điều kiệnID12-148, ID12-149, ID12-150, ID12-151, ID12-152, ID12-153, ID12-2072, ID12-2073, ID12-2074, ID12-2075, ID12-2076, ID12-2077, ID12-2078, ID12-2079, ID12-2080, ID12-2081
Các đặc điểm của genID12-154, ID12-155
Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận