ID12-110: Mã di truyền không có đặc điểm nào sau đây?

Mã di truyền không có đặc điểm nào sau đây?

A. Mã di truyền có tính phổ biến

B. Mã di truyền là mã bộ ba

C. Mã di truyền có tính thoái hóa

D. Mã di truyền đặc trưng cho từng loài sinh vật

Lời giải

Mã di truyền là mã bộ ba, có tính phổ biến và có tính thoái hóa.

Phát biểu sai là D, các loài sinh vật sử dụng chung một bảng mã di truyền (trừ một vài trường hợp).

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận