ID12-109: Bản chất của mã di truyền là

Bản chất của mã di truyền là

A. một bộ ba mã hoá cho một axit amin.

B. ba nuclêôtit liền kề cùng loại hay khác loại đều mã hoá cho một axit amin.

C. các axit amin đựơc mã hoá trong gen.

D. trình tự sắp xếp các nulêôtit trong gen quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin.

Lời giải

Bản chất của mã di truyền là bộ ba nuclêôtit mã hóa cho một aa

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận