ID12-108: Mã di truyền là:

Mã di truyền là:

A. Toàn bộ các nuclêôtit và các axit amin ở tế bào.

B. Thành phần các axit amin quy định tính trạng.

C. Trình tự các nuclêôtit ở các axit nuclêic mã hóa axit amin.

D. Số lượng nuclêôtit ở các axit nuclêic mã hóa axit amin.                                  

Lời giải

Mã di truyền là trình tự các nuclêôtit ở các acid nuclêic mã hóa cho acid amin

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận