ID12-111: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của mã di truyền?

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của mã di truyền?

A. sinh giới có chung một bộ mã di truyền. 

B. nhiều bộ ba khác nhau qui định một loại axit amin.

C. một bộ ba mã hóa cho nhiều loại axit amin. 

D. một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin.

Lời giải

Mã di truyền là mã bộ ba, có tính phổ biến và có tính thoái hóa

Phát biểu sai là C, một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin (tính đặc hiệu) hoặc là mã kết thúc.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận