ID12-112: Đặc điểm nào sau đây không phải của mã di truyền?

Đặc điểm nào sau đây không phải của mã di truyền ?

A. mã di truyền có tính thoái hóa

B. mã di truyền là mã bộ 3

C. có 64 bộ 3 đều mã hóa cho các axitamin

D. mã di truyền có tính đặc hiệu

Lời giải

Đặc điểm không phải của mã di truyền là C: Chỉ có 61 bộ 3 mã hóa cho các axit amin, 3 bộ ba còn lại là bộ ba kết thúc, không mã hóa axit amin.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận