ID12-113: Cho các đặc điểm sau của mã di truyền:

Cho các đặc điểm sau của mã di truyền:

(1) Mã di truyền mỗi loài có đặc điểm riêng biệt và đặc trưng.

(2) Trên mARN, mã di truyền được đọc theo chiều 5’- 3’.

(3) Mã di truyền có tính dư thừa (tính thoái hoá).

(4) Mã di truyền có tính đặc hiệu.

(5) Mã di truyền có tính phổ biến.

Có bao nhiêu đặc điểm đúng của mã di truyền?

A. 2.

B. 4.

C. 1.

D. 5.

Lời giải

Các đặc điểm của mã di truyền là: (2),(3),(4),(5)

Ý (1) sai vì tất cả các loài có chung 1 bộ mã di truyền và chỉ có 1 vài trường hợp ngoại lệ.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận