ID12-114: Đặc điểm mã di truyền, nội dung nào sau là không đúng?

Đặc điểm mã di truyền, nội dung nào sau là không đúng ?

A. Mã di truyền có tính phổ biến, tức là các loại bộ ba đều mã hóa acid amin

B. Mã di truyền mang tính thoái hóa, tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một loại acid amin

C. Mã di truyền có tính đặc hiệu, túc là một bộ ba chỉ mã hóa cho 1 loại acid amin

D. Mã di truyền đọc từ 1 điểm xác đinh theo từng bộ ba nuclêôtit mà không gối lên nhau

Lời giải

Nội dung không đúng là A

Tính phổ biến của mã di truyền là: hầu hết tất cả các loài sinh vật đều sử dụng chung 1 bảng mã

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận