ID12-115: Có bao nhiêu ý kiến về đặc điểm của mã di truyền là đúng?

Có bao nhiêu ý kiến về đặc điểm của mã di truyền là đúng ?

(1) mã di truyền có tính phổ biến ở hầu hết các loài, trừ 1 vài ngoại lệ.

(2) mã di truyền có tính đặc hiệu tức là một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin, trừ bộ ba kết thúc.

(3) mã di truyền được đọc từ một điểm xác định, liên tục theo từng bộ ba nuclêôtit, không chồng gối lên nhau.

(4) mã di truyền mang tính thoái hóa tức là có 3 bộ ba không mã hóa axit amin.

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Lời giải

Các ý kiến đúng là : (1) (2) (3)

4 – Sai, vì tính thoái hóa của mã di truyền là 1 acid amin được mã hóa bởi nhiều bộ ba

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận