ID12-116: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về mã di truyền?

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về mã di truyền ?

A. Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là mỗi bộ ba mã hóa cho nhiều loại axit amin khác nhau.

B. Trên phân tử mARN, bộ ba mở đầu 5’AUG 3’ mã hóa axit amin mêtiônin ở sinh vật nhân thực.

C. Mã di truyền có tính thoái hóa, tức là nhiều bộ ba khác nhau cũng mã hóa một loại axit amin.

D. Mã di truyền có tính phổ biến, chứng tỏ tất cả các loài sinh vật hiện nay được tiến hóa từ một tổ tiên chung.

Lời giải

Phát biểu không đúng là A

Mã di truyền có tính đặc hiệu, mỗi bộ ba mã hóa chỉ mã hóa cho 1 loại acid amin; còn 1 axit amin có thể được mã hóa bởi nhiều bộ ba (tính thoái hóa của mã di truyền)

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận