ID12-119: Cho các nhận xét sau về mã di truyền:

Cho các nhận xét sau về mã di  truyền:

1. Mỗi axit amin được mã hóa bởi một bộ ba.

2. Số axit amin nhiều hơn số bộ ba mã hóa.

3. Mỗi bộ ba chỉ mã hóa cho một axit amin.

4. Có ba bộ ba mở đầu và một bộ ba kết thúc.

5. Mã mở đầu ở sinh vật nhân thực mã hóa cho axit amin foocmin mêtiônin.

6. Có thể đọc mã di truyền ở bất cứ điểm nào trên mARN chỉ cần theo chiều 5′ – 3′.

Có bao nhiêu nhận xét đúng:

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Lời giải

Ý đúng là (1)

Ý (2) sai vì: số axit amin là 20 còn số bộ ba mã hóa cho aa là 61

Ý (3) sai vì: mã di truyền có tính thoái hóa có nghĩa nhiều bộ ba cùng mã hóa cho 1 axit amin.

Ý (4) sai vì có 1 bộ ba mở đầu và 3 bộ ba kết thúc.

Ý (5) sai vì: ở sinh vật nhân thực thì aa mở đầu là Metiônin.

Ý (6) sai vì đọc mà di truyền theo thứ tự từ đầu đến cuối theo chiều 5’ đến 3’ tương ứng với từng bộ ba.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận