ID12-120: Đặc điểm nào sau đây không phải của mã di truyền?

Đặc điểm nào sau đây không phải của mã di truyền?

A. Mã di truyền thống nhất ở hầu hết các loài sinh vật

B. Mã di truyền mang tính bán bảo toàn , trong quá trình đọc mã chúng giữ lại một nửa

C. Mã di truyền được đọc một cách liên tục từng cụm bộ ba một mà không chồng gối lên nhau

D. Mỗi bộ ba trong mã di truyền chỉ mã hóa cho một axit amin nhất định 

Lời giải

Mã di truyền có các đặc điểm sau

– Mã di  truyền có tính liên tục

– Mã di truyền mang tính đặc hiệu, mỗi bộ ba chỉ mã hóa cho 1 axit amin

– Mã di truyền mang tính thống nhất, hầu hết tất cả các sinh vật cùng  chung một bộ ba di truyền

– Mã di truyền mang tính thoái hóa, nhiều bộ mã di truyền cũng mang thông tin mã hóa cho 1 axit amin

→ B không phải là đặc điểm của mã di truyền

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận