ID12-121: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về mã di truyền?

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về mã di truyền?

(1) là mã bộ 3

(2) gồm 62 bộ ba mã hóa aa

(3) có 3 mã kết thúc

(4) được dùng trong quá trình phiên mã

(5) mã hóa 25 loại axit amin

(6) mang tính thoái hóa

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Lời giải

Trong mã di truyền có 64 bộ ba và có 3 bộ ba kết thúc không mã hóa axit amin → có 61 bộ ba mã hóa axit amin

Mã di truyền là mã bộ ba có các đặc điểm sau đây :

– Mã di truyền mang tính thoái hóa, 61 bộ ba nhưng mã hóa cho 20 axit amin → nhiều bộ ba cùng mã  hóa cho 1 axit amin

– Mã di truyền mang tính phổ biến

– Mã di truyền mang tính đặc hiệu

Phát biểu đúng là 1,3,6

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận