ID12-122: Khi nói về mã di truyền ở sinh vật nhân thực, nhận định nào sao đây là không đúng?

Khi nói về mã di truyền ở sinh vật nhân thực, nhận định nào sao đây là không đúng ?

A. Bộ ba mở đầu mã hóa cho axit amin methionin.            

B. Trong thành phần của codon kết thúc không có bazơ loại X.

C. Mỗi axit amin do một hoặc một số bộ ba mã hóa.

D. Mã di truyền được đọc liên tục theo chiều 5’→ 3’ trên mạch mang mã gốc.

Lời giải

Nhận định không đúng là D

Mã di truyền được đọc liên tục theo chiều 5’→ 3’ trên mARN ( bộ ba codon)

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận