ID12-130: Ví dụ nào sau đây nói lên tính thoái hóa của mã di truyền.

Ví dụ nào sau đây nói lên tính thoái hóa của mã di truyền.

A. Bộ ba 5’AUG3’ quy định tổng hợp mêtionin và mở đầu dịch mã

B. Bộ ba 5’AGU3’ quy định tổng hợp sêrin.

C. Bộ ba 5’UUX3’ quy định tổng hợp phêninalanin.

D. Bộ ba 5’UUA3’, 5’XUG3’ cùng quy định tổng hợp lơxin.

Lời giải

Tính thoái hóa là hiện tượng nhiều bộ ba cùng mã hóa cho 1 axit amin.

→ D đúng

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận