ID12-129. Mã di truyền nào sau đây không có tính thoái hóa

Mã di truyền nào sau đây không có tính thoái hóa

A. UGG và AUA

B. UUG và AUA

C. AUG và UGG

D. AUG và UUG

Lời giải

Mã di truyền có tính thoái hóa, tức là nhiều bộ ba khác nhau qui định một loại axit amin.

Mã di truyền không có tính thoái hóa được thể hiện ở đáp án C, AUG chỉ mã hóa cho Met hoặc fMet, còn UGG chỉ mã hóa cho Trp hay mỗi bộ ba chỉ mã hóa cho 1 axit amin (tính đặc hiệu).

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận