ID12-128: Mã di truyền mang tính thoái hóa, tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một

Mã di truyền mang tính thoái hóa, tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một axit amin trừ 2 cođon nào sau đây:

A. 3’AUG5’, 3’UUG5’

B. 3’AUG5’, 3’UGG5’. 

C. 3’GUA5’, 5’UGG3’

D. 5’UXA3’, 5’UAG3’

Lời giải

2 côđon là AUG và UGG là 2 codon duy nhất mã hóa cho axit amin là Methionin và Triptophan. Ngoài ra không có acid amin nào mã hóa cho 2 acid amin trên.

Chiều của mARN phải được tính theo chiều 5’ đến 3’→ 2 côđon cần tìm là 5’AUG3’, 5’UGG3’

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận