ID12-137: Tính phổ biến của mã di truyền được hiểu là

Tính phổ biến của mã di truyền được hiểu là

A. tất cả các loài đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ.

B. nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một loại axit amin, trừ AUG và UGG.

C. một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin.

D. các bộ ba được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba nuclêôtit mà không gối lên nhau.

Lời giải

Tính phổ biến của mã di truyền được hiểu là tất cả các loài đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận