ID12-138: Tất cả các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền,

Tất cả các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ, điều này biểu hiện đặc điểm gì của mã di truyền?

A. Mã di truyền có tính đặc hiệu

B. Mã di truyền có tính thoái hóa.

C. Mã di truyền có tính phổ biến

D. Mã di truyền luôn là mã bộ ba.

Lời giải

Điều này thể hiện tính phổ biến của mã di truyền

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận