ID12-139: Đặc tính nào dưới đây của mã di truyền phản ánh tính thống nhất

Đặc tính nào dưới đây của mã di truyền phản ánh tính thống nhất của sinh giới?

A. Tính thoái hóa.

B. Tính liên tục

C. Tính phổ biến.

D. Tính đặc hiệu.

Lời giải

Tính phổ biến của mã di truyền là: tất cả các loài đều dung chung bảng mã di truyền ( trừ một số ngoại lệ), như vậy tính phổ biến phản ánh sự thống  nhất của sinh giới.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận