ID12-136. Ở sinh vật nhân thực, axit amin Leu được mã hoá bởi các bộ ba

Ở sinh vật nhân thực, axit amin Leu được mã hoá bởi các bộ ba XUU ; XUG ; XUX, XUA. Ví dụ trên thể hiện đặc điểm nào sau đây của mã di truyền ?

A. Tính thoái hoá

B. Tính đặc hiệu

C. Tính phổ biến

D. Tính liên tục

Lời giải

Nhiều bộ ba cùng tham gia mã hoá cho 1 axit amin, đây là ví dụ về tính thoái hoá của mã di truyền

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận