ID12-135: Tính thoái hóa của mã di truyền là hiện tượng nhiều bộ ba khác nhau

Tính thoái hóa của mã di truyền là hiện tượng nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hóa cho một  loại axit amin. Những mã di truyền nào sau đây có tính thoái hóa?

A. 5’AUG3’, 5’UGG3’

B. 5’AAX3’, 5’AXG3’

C. 5’UUU3’, 5’AUG3’

D. 5’XAG3’, 5’AUG3’.

Lời giải

Mã AUG không có tính thoái  hóa → loại đáp án A,D, C

Đáp án B

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận