ID12-127: Mỗi bộ ba mã hóa cho 1 axitamin, đây là đặc điểm nào của mã di truyền

Mỗi bộ ba mã hóa cho 1 axitamin, đây là đặc điểm nào của mã di truyền

A. Tính liên tục

B. Tính thoái hoá              

C. Tính đặc hiệu

D. Tính phổ biến

Lời giải

Tính liên tục của bộ ba là hiện tượng các bộ ba các bộ ba được đọc liên tục theo chiều 5’→3’ trên phân tử mARN

Tính thoái hóa: 1 aa có thể được mã hóa bởi nhiều bộ ba khác nhau

Tính đặc hiệu: 1 bộ ba chỉ mã hóa  cho 1 aa

Tính phổ biến: hầu hết các sinh vật đều sử dụng chung một mã di truyền

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận