ID12-126: Tính đặc hiệu của mã di truyền là

Tính đặc hiệu của mã di truyền là

A. các bộ ba nằm nối tiếp nhưng không chồng gối lên nhau.

B. một bộ ba chỉ mã hoá cho một loại axit amin.

C. nhiều loại bộ ba cùng mã hoá cho một loại axit amin.

D. một số bộ ba cùng mang tín hiệu kết thúc dịch mã.

Lời giải

Tính đặc hiệu của mã di truyền là một bộ ba chỉ mã hoá cho một loại axitamin.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận