ID12-125. Tính đặc hiệu của mã di truyền được hiểu là

Tính đặc hiệu của mã di truyền được hiểu là

A. các bộ ba được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba nuclêôtit mà không gối lên nhau.

B. một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin.

C. tất cả các loài đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ.

D. nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một loại axit amin, trừ AUG và UGG.

Lời giải

Tính đặc hiệu của mã di truyền là một bộ ba chỉ mã hóa cho 1 loại axit amin.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận