ID12-124: Đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về tính đặc hiệu của mã di truyền?

Đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về tính đặc hiệu của mã di truyền?

A. Một bộ ba chỉ mã hoá cho một loại axitamin.

B. Một axitamin có thể được mã hoá bởi hai hay nhiều bộ ba.

C. Có một số bộ ba không mã hoá axitamin.

D. Có 61 bộ ba mã hoá axitamin

Lời giải

Tính đặc hiệu của mã di truyền là 1 bộ ba chỉ mã hóa cho 1 axit amin

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận