ID12-144: Một mARN nhân tạo có tỉ lệ các loại nuclêôtit A : U : G : X = 4 : 3 : 2 : 1.

Một mARN nhân tạo có tỉ lệ các loại nuclêôtit A : U : G : X = 4 : 3 : 2 : 1. Tỉ lệ bộ mã có 3 loại nuclêôtit A, U và G :

A. 14,4%.

B. 7,2%.

C. 21,6%.

D. 2,4%.

Lời giải

Tỉ lệ bộ mã có 3 loại nuclêôtit A, U, G = tích tỷ lệ 3 loại nuclêôtit x số cách sắp xếp = 0,4 x 0,3 x 0,2 x 3! = 0,144 = 14,4%

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận