ID12-143: Một chuỗi pôlinuclêôtit được tổng hợp nhân tạo từ hỗn hợp hai loại

Một chuỗi pôlinuclêôtit được tổng hợp nhân tạo từ hỗn hợp hai loại nuclêôtit với tỉ lệ là 80% nuclêôtit loại A và 20% nuclêôtit loại U. Giả sử sự kết hợp các nuclêôtit là ngẫu nhiên thì tỉ lệ mã bộ ba AAU là:

A. \(\frac{{64}}{{125}}\).

B. \(\frac{4}{{125}}\).

C. \(\frac{{16}}{{125}}\).

D. \(\frac{1}{{125}}\).

Lời giải

Ta có:

Tỉ lệ nuclêôtit loại A trong chuỗi pôlinuclêôtit là: 4/5

Tỉ lệ nuclêôtit loại U trong chuỗi pôlinuclêôtit là: 1/5

Nếu sự kết hợp giữa các các nuclêôtit là ngẫu nhiên thì ta có tỉ lệ mã bộ ba AAU bằng tích tỷ lệ:

A x A x U = \(\frac{4}{5} \times \frac{4}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{{16}}{{125}}\)                  

Đáp án C 

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận