ID12-142: Khi nói về mã di truyền, phát biểu nào sau đây là đúng?

Khi nói về mã di truyền, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Ở sinh vật nhân thực, codon 3’AUG5’ có chức năng khởi đầu dịch mã và mã hóa axit amin metionin

B. Codon 3’UAA5’ quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã

C. Với 3 loại nuclêôtit A,U,G có thể tạo ra 24 loại codon mã hóa các axit amin

D. Tính thoái hóa của mã di truyền có nghĩa là mỗi codon có thể mã hóa cho nhiều loại axit amin

Lời giải

Phát biểu đúng là C

Với 3 loại nu A,U,G ta có thể tạo ra tối đa : 3 x 3 x 3 = 27 bộ ba

Trong đó có 24 bộ ba mã hóa acid amin và 3 bộ ba kết thúc (UAA, UAG, UGA )

Vì các codon mã hoá được đọc theo trình tự từ đầu 5’→3’

A sai, codon 5’AUG 3’ mói có chức năng mở đầu dịch mã

B sai, codon 5’ UAA 3’ qui định kết thúc dịch mã

D sai, tính thoái hóa của mã di truyền là 1 acid amin có thể được mã hóa bằng nhiều bộ ba khác nhau

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận