ID12-145: Người ta tổng hợp một mARN từ một hỗn hợp nuclêôtit có tỉ lệ

Người ta tổng hợp một mARN từ một hỗn hợp nuclêôtit có tỉ lệ A : U : G : X = 4 : 3 : 2 : 1. Nếu sự kết hợp trong quá trình tổng hợp là ngẫu nhiên thì tỷ lệ bộ ba mã có chứa nuclêôtit A là

A. 65,8%

B. 52,6%

C. 72,6%

D. 78,4%

Lời giải

Tổng tỷ lệ số nuclêôtit U, G, X là 3/10 + 2/10 + 1/10 = 6/10

Tỉ lệ bộ ba có không chứa nuclêôtit A = tích tỷ lệ nuclêôtit còn lại = (6/10)3 = 27/125

Vậy tỉ lệ bộ ba chứa nuclêôtit A là: 1 – 27/125 = 98/125 = 78,4%

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận