ID12-149: Một phân tử mARN được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit A, U, G, X.

Một phân tử mARN được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit A, U, G, X. Hỏi số bộ ba chứa ít nhất 2 nuclêôtit loại A có thể có là bao nhiêu?

A. 27.

B. 9.

C. 10.

D. 28

Lời giải

Số bộ ba chứa ít nhất 2 nuclêôtit loại A = số bộ ba chứa 3 nuclêôtit loại A + số bộ ba chứa 2 nuclêôtit loại A.

Số bộ ba chứa 3 nuclêôtit loại A là: 1

Số bộ ba chứa 2 nuclêôtit loại A = 1 x tổ hợp 2 trong 3 loại bất kì còn lại x số cách sắp xếp = C23 x 3 = 9

Số bộ ba chứa ít nhất 2 nuclêôtit loại A = 1 + 9 = 10.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận