ID12-150: Từ 3 loại nuclêôtit là U,G,X có thể tạo ra bao nhiêu bộ ba chứa

Từ 3 loại nuclêôtit là U, G, X có thể tạo ra bao nhiêu bộ ba chứa ít nhất 1 nuclêôtit loại X?

A. 19

B. 27

C. 37.

D.8

Lời giải

Sử dụng tính chất của biến cố đối, ta có

Số bộ ba được tạo ra từ 3 nuclêôtit U; G; X (không gian mẫu) là: 33 = 27

Số bộ ba không chứa X là: 23 = 8

Số bộ ba chứa ít nhất 1 nuclêôtit loại X là: 27 – 8 = 19

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận