ID12-147: Phân tử mARN có tỉ lệ loại nuclêôtit như sau A : G : X = 3:1:4.

Phân tử mARN có tỉ lệ loại nuclêôtit như sau A : G : X = 3:1:4. Tính theo lí thuyết tỉ lệ bộ ba có chứa 2 nuclêôtit loại A là:

A. 26,37%

B. 27,36%

C. 8,79%

D. 7,98%

Lời giải

Tỉ lệ bộ ba chứa 2 A và 1 nuclêôtit khác bằng tích tỷ lệ các loại nuclêôtit x số cách sắp xếp:

(3/8 x 3/8 x 1/8 x 3) + (3/8 x 3/8 x 4/8 x 3) ≈ 26,37%

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận