ID12-133: Khi nghiên cứu ở cấp độ phân tử, nhận thấy một gen ở người và tinh tinh

Khi nghiên cứu ở cấp độ phân tử, nhận thấy một gen ở người và tinh tinh cùng quy định một chuỗi pôlipeptit nhưng có trình tự nuclêôtit khác nhau. Điều này thể hiện đặc điểm nào của mã di truyền?

A. Tính liên tục.

B. Tính phổ biến

C. Tính đặc hiệu.

D. Tính thoái hóa.

Lời giải

Điều trên thể hiện tính thoái hóa của mã di truyền: Các trình tự gen khác nhau lại cùng quy định 1 chuỗi polipeptit → Nhiều bộ ba cùng qui định 1 axit amin

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận