ID12-152: Giả sử từ 3 loại nuclêôtit: A, T, G thì có thể có tối đa bao nhiêu

Giả sử từ 3 loại nuclêôtit: A, T, G thì có thể có tối đa bao nhiêu loại mã bộ ba?

A. 6 loại mã bộ ba.

B. 27 loại mã bộ ba.

C. 9 loại mã bộ ba.

D. 3 loại mã bộ ba.

Lời giải

Từ 3 loại nuclêôtit A, T, G thì trên mạch gốc có số bộ ba là : 33  = 27

Số bộ ba tối đa được tạo ra trên mạch mã gốc là 27 bộ ba

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận