ID12-153: Nếu cứ 2 trong số 4 loại nuclêôtit (A, T, G và X) chỉ mã hóa được

Nếu cứ 2 trong số 4 loại nuclêôtit (A, T, G và X) chỉ mã hóa được 1 loại axit amin (mã bộ 2) thì có bao nhiêu bộ mã khác nhau?

A. 6

B. 16

C. 64

D. 4

Lời giải

Cách 1: Nếu là mã bộ 2 như bài cho thì

Vị trí nuclêôtit thứ nhất có 4 cách chọn (A,T,G,X)

Vị trí nuclêôtit thứ hai có 4 cách chọn (A,T,G,X)

→ Số bộ mã khác nhau là: 4 x 4 = 16

Cách 2 : Mã bộ 2 có số bộ hai (không gian mẫu) là : 42 = 16

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận